Kostengrens NHG stijgt naar €355.000,–

De kostengrens wordt volgend jaar verhoogd van €325.000,– naar €355.000,–. Dit is aldus het NHG meer in lijn met de trend in de markt. NHG kijkt jaarlijks met diverse partijen naar de kostengrens en bepaalt deze dan voor de hypotheekgarantie.

Het is een feit dat de gemiddelde prijzen van woningen in Nederland wederom dit jaar enorm is gestegen. Volgens het CBS en het Kadaster kost een woning gemiddeld in augustus 2021 17.8% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is de grootste stijging geweest sinds het jaartal 2000.

Doordat de gemiddelde prijs van woningen zo snel is gestegen moest NHG ook wel de kostengrens verhogen omdat er anders bijna geen woningen meer konden worden gekocht met de NHG garantie. De hypotheekvragen welke NHG reeds heeft ontvangen ligt beduidend lager in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de enorme waardevermeerdering van de gemiddelde koopwoning in Nederland.

Waarom zou je de NHG kunnen overwegen? Allereerst biedt de NHG een vangnet voor een ieder die een ingrijpende verandering in haar of zijn leven mee maakt. Denk aan het overlijden van de partner of een breuk in de relatie. Daarnaast biedt de NHG tevens mogelijkheden om te lenen, zonder dat er een vast contract aanwezig is. Een van de grootste voordelen van de NHG is dat wanneer men het huis dient te verkopen met een restschuld men onder bepaalde voorwaarden deze restschuld kan kwijtschelden.

*LET OP: Investormania.nl geeft alleen tips en informatie ter kennisgeving en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk. Dit artikel bevat geen financieel advies. Investormania.nl is geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen en beleggingen. Je dient altijd zelf goed onderzoek te doen want investeren en beleggen brengt risico’s met zich mee, je zou een (groot) deel van jouw inleg kunnen verliezen.